♦️ارواح دوباره در ایرلند خبرساز شدند

1396-07-15 2.2 مگابایت

♦️ارواح دوباره در ایرلند خبرساز شدند
دوربین دبیرستانی در ایرلند تصاویری ثبت کرده که برخی آن را ناشی از ارواح می دانند
سفیر کانادا در ایرلند هم گفته که در خانه اش ارواح حضور دارند
@IRNAInternational

مدت زمان
01:17
322 بازید
ویدیو های بعدی